Kontaktujte nás

Tel.: (+421) 0950 474 818

Doprava zdarma

Pri nákupe nad 49,99€

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 30 dní z toho dôvodu, že nemôže dodať tovar z dôvodov na strane tretej osoby.
2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V rovnakej lehote je kupujúci povinný doručiť tovar, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy odo dňa odstúpenia od zmluvy.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vrátite tovar pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
4. Za odstúpenie od zmluvy sa nepovažuje situácia, kedy kupujúci neprevzal predmet kúpy a situácie, kedy kupujúci požiadal o zrušenie, t.j. stornovanie zmluvy.
5. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou u predávajúceho na adresu spoločnosti uvedeného v článku 1 týchto VOP.
6. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s tovarom. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcim znáša kupujúci.
7. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovary, ktoré vzniklo nad rámec používania tovaru pre účely zistenia povahy a charakteristík tovaru.
9. Predávajúci v rámci týchto VOP poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy.

V prípade záujmu o odstúpenie od kúpnej zmluvy nás prosím kontaktujte emailom na info@darcekovyraj.sk, poskytneme Vám potrebné tlačivo a bližšie informácie.

© KopecDarčekov.sk, NajReklama.sktvorba eshopov